Proponujemy Państwu podjęcie z nami współpracy na podstawie jednego z poniższych modeli:

I. umowa generalna:

a) stała obsługa przedsiębiorcy – w ramach tego modelu Kancelaria podejmie stałą obsługa Państwa przedsiębiorstwa. Strony układają stosownie do potrzeb Kontrahenta zakres czasowy świadczonej przez Kancelarię pomocy. Podejmowane przez Kancelarię czynności mogą polegać zarówno na czynnościach windykacyjnych, doradczych jak również na zapewnieniu pomocy prawnej w toczącym się procesie.

b) abonament – w zamian za miesięczny ryczałt zapewniamy Państwu gotowość Kancelarii do świadczenia pomocy w ramach miesięcznego abonamentu odpowiadającego umówionej liczbie godzin pracy Kancelarii. Nie wykorzystany w danym miesiącu abonament może być wykorzystany w całym okresie obowiązywania umowy.

Współpraca w oparciu o umowę generalną o stałą obsługę przedsiębiorcy przewiduje możliwość przejęcia przez Kancelarię ekonomicznego ryzyka procesu windykacji w tym znaczeniu, iż wynagrodzenie za podjęte czynności przysługiwałoby jej tylko w tych sprawach, w których dłużnik lub osoby trzecie dokonały spłaty kosztów procesowych przyznanych na Państwa rzecz w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym.

II.  pomoc doraźna – wg zasad tego modelu współpracy wydamy opinię
       lub dokonamy czynności w sprawie przedstawionej przez Państwa.

III. pomoc w prowadzeniu postępowania przed Sądami lub organami
       egzekucyjnymi – w ramach tego modelu zapewniamy reprezentację radcy
       prawnego chroniącego Państwa interesy w toczących się postępowaniach
       sądowych.

IV. windykacja należności – przeprowadzimy postępowanie windykacyjne mające
      na celu wyegzekwowanie Państwa należności. Możliwe jest złożenie nam zlecenia
      w jednostkowej sprawie jak również powierzanie Kancelarii prowadzenia spraw
      windykacyjnych w ramach stałej umowy o windykację.  reprezentacja       windykacja       pisma       projekty umów       rejestracja spółek       opinie       badania stanu prawnego