KOZŁOWSKI-RUSIN-PIECZYŃSKI

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH

ZAKRES USŁUG

Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie życia społeczno - gospodarczego. Dopełnimy wszelkich starań aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo prawne prowadzonego przez Państwa przedsiębiorstwa.

W szczególności oferujemy:

reprezentację zawodowych pełnomocników w toczącym się postępowaniu sądowym, administracyjnym,
    czy też w innych czynnościach gdzie istnieje ryzyko uszczuplenia interesów naszych Kontrahentów.
prowadzanie windykacji przysługujących Kontrahentom wierzytelności, w tym prowadzenie postępowań ugodowych.
sporządzanie pism sądowych, administracyjnych i podatkowych.
reprezentowanie Kontrahentów w prowadzonych negocjacjach.
sporządzanie projektów umów gospodarczych i opiniowanie zawieranych kontraktów.
przeprowadzanie czynności niezbędnych do rejestracji spółek.
sporządzanie opinii, ekspertyz w sprawach gospodarczych i handlowych.
sporządzanie informacji o obowiązującym stanie prawnym.
badanie stanu prawnego nieruchomości.
pomoc w prowadzeniu spraw o udzielenie zamówienia publicznego,

a także szereg innych czynności związanych prowadzeniem przedsiębiorstwa

Kompleksowość naszych działań jest nie do przecenienia dla efektywnej realizacji Państwa zleceń. Jesteśmy przekonani, nasze usługi spełnią Państwa oczekiwania ułatwiając Państwu zarządzanie przedsiębiorstwem.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, szczegóły możliwe będą do uzgodnienia w toku rozmów.